ترمومتر و درجه تب

ترمومتر طبی دقیق بسیار سریع EmsiG CF02

ترمومتر طبی دقیق بسیار سریع EmsiG CF02

0 ریال
تعداد :
تعداد:
ترمومتر طبی دقیق طرح عروسکی بسیار سریع EmsiG CF04

ترمومتر طبی دقیق طرح عروسکی بسیار سریع EmsiG CF04

0 ریال
تعداد :
تعداد:
ترمومتر طبی دقیق (از طریق گوش) EmsiG CT30

ترمومتر طبی دقیق (از طریق گوش) EmsiG CT30

0 ریال
تعداد :
تعداد:
ترمومتر طبی 2کاره فوق سریع از راه دور EmsiG CT95

ترمومتر طبی 2کاره فوق سریع از راه دور EmsiG CT95

0 ریال
تعداد :
تعداد:
Latif Teb Co.